Akce českých korálkářek na podporu Dobročinných obchodů Sue Ryder

V červnu 2007 proběhl za podpory korálků Rooya první korálkářský sraz na podporu Dobročinných obchodů Sue Ryder. Idea organizátorky Drahomíry Fejtkové byla jednoduchá: sejít se a vytvořit šperky, které se pak budou prodávat v Dobročinných obchodech Sue Ryder a pomohou tak získávat prostředky pro provoz sociálního zařízení Domov Sue Ryder, o. p. s. v Praze. Postupem času se ukázalo, že to byl opravdu dobrý nápad. Šperky se v charitativních obchodech dobře prodávaly a během podzimu se uskutečnilo ještě několik takových srazíků.

Akce korálkářek směřující k nějakému ušlechtilému cíli jsou ve světě poměrně běžné. Výrobci originálních lampovek tvoří „beads of courage“ pro děti s rakovinou a „circle of hope“ na pomoc výzkumu rakoviny prsu. Ugandské ženy vytvářejí korálky a šperky z recyklovaného papíru a pomáhají tak svým rodinám přežít. Keňské ženy tvoří ze stejného důvodu „Kazuri“ (svahilsky malý a krásný), keramické korálky. Po světě fungují projekty korálkovacích kursů pro lidi v těžké sociální situaci, uprchlíky, bezdomovce, které jim pomáhají získat sebevědomí i zdroj příjmů. Proto jsme již od počátku vydávání časopisu Korálki přemýšleli o nějaké podobné aktivitě, kterou bychom se mohli také zapojit a pomoci.

Akce Korálek ke korálku pro nás beze zbytku splnila tuto představu, a proto jsme se rozhodli ji vzít za svou a rozšířit ji po celé republice.

Korálkářské srazy jsou výborným nápadem, ale jsou lokálně omezené. Ale ne ve 21. století! A proto Korálki vyhlašují virtuální korálkářský sraz na podporu Dobročinných obchodů Sue Ryder! Virtuální sraz je otevřen každému, kdo chce pomoci těmto charitativním obchodům. Stačí jen poslat šperky či jiné ozdobné předměty, které jste vyrobili a které výrobky z předvánočního srazu v Domově Sue Ryder chcete poskytnout k prodeji v Dobročinných obchodech Sue Ryder na adresu: Domov Sue Ryder, o.p.s.
Jaroslava Šímová
Michelská 1/7 Praha 4 - Michle, 140 00

Své výrobky můžete také předat přímo v některém ze čtyř Dobročinných obchodů Sue Ryder (adresy obchodů jsou uvedeny v rámečku). Označte šperk nálepkou a na ní uveďte vaše jméno a místo, odkud jste (jméno města, vesnice). Ve spolupráci s Drahomírou Fejtkovou a p. Šímovou, vedoucí Dobročinných obchodů Sue Ryder, vybereme každé dva měsíce několik – podle našeho názoru – nejpozoruhodnějších šperků, které pak představíme na stránkách časopisu. Na našich webových stránkách by měl vzniknout seznam korálkářek, které tuto akci již podpořily.

Šperky, které vzniknou na setkáních v Domově Sue Ryder, i ty získané prostřednictvím virtuálního srazu, budou předány Dobročinným obchodům Sue Ryder, kde budou vystaveny k prodeji na místě označeném logem Korálek ke korálku. V každém čísle časopisu Korálki vás pak seznámíme s tím, kolik se za uplynulé dva měsíce podařilo získat pro Domov Sue Ryder finančních prostředků z prodeje darované bižuterie.

Těšíme se na vaše šperky a věříme, že žádný korálek není tak malý, aby nemohl pomoci.

redakce Korálki, Drahomíra Fejtková


Jak vznikl projekt Korálek ke korálku, jsme se zeptali Darí Fejtkové: „Když jsem se rozhodovala pro oblast, kde bych jako dobrovolnice mohla pomáhat, vybrala jsem si jako bývalá zdravotní sestra Domov Sue Ryder, jenž se věnuje péči o seniory, kteří jsou v důsledku chronické choroby či postižení trvale odkázáni na pomoc druhé osoby. Pečuje také o seniory ve svízelné sociální situaci, o veterány druhé světové války a o seniory, kteří potřebují pro přechodnou dobu zvýšenou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Šla jsem se zeptat, jak bych mohla pomoci, a když jsem viděla Dobročinné obchody Sue Ryder, nabídla jsem jim, že donesu nějakou bižuterii k prodeji. Dozvěděla jsem se, že obchod dostal jako sponzorský dar krabici korálků, a tak vznikl nápad uspořádat první korálkový sraz. Konal se v červnu 2007 a účastnili se ho čtyři lidé. Počasí se nám vydařilo, a tak to byl krásný pohodový korálkový den. Seděli jsme na zahradě domova a korálkovali šest hodin. Korálků sice bylo dost, ale chyběly nám komponenty, a tak na sraz přispěl a pomohl i korálkový obchod Rooya. Díky tomu jsme měli dost materiálu i na další srazíky, ať už se konaly u Ziminky (Veroniky Mrázikové) doma, či v Patchworkové dílně v Řepích.“


Domov Sue Ryder

Šance na důstojné stáří

Domov Sue Ryder, o. p. s., je nestátní nezisková organizace, která pečuje o seniory v obtížné zdravotní a sociální situaci. Domov založila anglická baronka Sue Ryder s cílem poskytovat důstojnou a láskyplnou péči všem potřebným bez rozdílu věku, rasy a náboženského vyznání. Domov Sue Ryder důsledně plní odkaz své zakladatelky již od roku 2000. Toto sociální zařízení sídlí v Praze 4, Michelské ulici č. 1 v restaurovaném objektu památkově chráněného Michelského dvora. Nabízí svým klientům laskavé prostředí, poskytuje jim komplexní ošetřovatelskou a sociální péči a napomáhá tak ke kvalitně prožitému závěru života.

Domov poskytuje rovněž osobní asistenci v domácnostech klientů a také sociálně-právní poradenství.

Finanční prostředky na provoz

Roční náklady na péči činí 36 miliónů Kč. Finance získává organizace jednak od sponzorů, z veřejných rozpočtů, z plateb klientů a také z aktivit restaurace a obchodů.

Pro představu: materiál na 1 den aktivit denního stacionáře stojí 100 Kč, 1 hodina osobní asistence pak 200 Kč, zdravotnický materiál na 1 den přijde na 333 Kč, denní náklady na 1 lůžko: 1 000 Kč, pohonné hmoty na 1 měsíc: 5 000 Kč, náklady na 1 měsíc rehabilitace a ergoterapie 70 000 Kč, náklady na 1 měsíc provozu denního stacionáře: 200 000 Kč.

Domov Sue Ryder samozřejmě rád přijme finanční dary v jakékoliv výši i produkty – jako třeba počítačovou techniku, úklidové či kancelářské prostředky anebo potraviny.

Komunitní centrum

Součástí Domova Sue Ryder je příjemné atrium, park, restaurace, dobročinný obchod, denní stacionář, lidová knihovna, ekumenická kaple a divadelní sál. Probíhají zde pravidelné kulturní a vzdělávací akce, jichž se zúčastňuje veřejnost i mnozí z klientů. Domov se tak stává místem setkávání všech generací. Tyto aktivity zpříjemňují pobyt seniorům, vytvářejí prostor pro sociální kontakty a zároveň pomáhají získávat finanční prostředky potřebné pro provoz zařízení.

Dobročinné obchody Sue Ryder

Ať koupíte nebo dáte, dobré věci pomáháte! Tak zní motto Dobročinných obchodů Sue Ryder. Najdete je zatím jen v Praze a koupíte v nich oblečení, bižuterii, dárkové předměty, ale třeba i hračky, knihy a zařízení do domácnosti. Že tak různorodý sortiment není žádnou zvláštností? Možná. Co však stojí za pozornost a za zmínku, je to, že v nich nabízejí pouze darované věci. Máte doma super halenku, ale už vás omrzela? Bižuterii byste mohli rozdávat a s hračkami si už také nikdo nehraje? Darujte je některému z Dobročinných obchodů Sue Ryder. Svého kupce tyto věci určitě najdou a vy tak zcela jednoduše podpoříte Domov Sue Ryder. Tuto obecně prospěšnou společnost samozřejmě můžete podpořit i nákupem. Výtěžek z prodeje darů je totiž určen na podporu provozu Domova.

Adresy obchodů:

Praha 1, Štěpánská 53 (naproti hotelu Alcron): po – pá od 10 do 18 hodin

Praha 2, Ke Karlovu 10 (nedaleko restaurace U Švejka): po – čt od 9 do 18, v pátek do 16 hodin

Praha 4, Michelská 1 (přímo v areálu Domova Sue Ryder): po – čt od 10 do 18, v pátek do 17 hodin

Praha 6, Koulova 2 (blízko zastávky Podbaba): po – čt od 10 do 18, v pátek do 17 hodin

Dary můžete přinést kdykoliv během otevírací doby. Přijímají však pouze věci pěkné, nepoškozené a oblečení takové, které nevyšlo z módy. Pražští dárci si mohou odvoz většího množství věcí domluvit – tel.: 244 029 154 nebo e-mail: jaroslava.simova@sue-ryder.cz.

Módní přehlídky

Jednou z aktivit, které pravidelně pořádají Dobročinné obchody Sue Ryder, jsou benefiční módní přehlídky. Jednou ročně tak mohou jejich návštěvníci vidět, jaké oblečení se běžně prodává ve zmíněných obchodech. Módní přehlídky nejsou ledajaké. Modely pro všechny věkové i váhové kategorie předvádějí zaměstnanci i přátelé Domova Sue Ryder. V listopadu 2007 na předváděcí molo vystoupila třeba dvouapůlletá Adélka i 93letý klient Domova, válečný veterán pan Václav Straka, plk. v. v. Modely na tuto akci darovaly i přední módní návrhářky Alice Abraham, Ivana Follová a Helena Fejková. Bižuterii darovala jablonecká firma Pearl Bohemica, mezi dárce patřila také paní Drahomíra Fejtková. Bez nároku na honorář opět vystoupila paní Bára Štěpánová a rovněž taneční skupina Dance Models.Výtěžek činil přes 60 000 Kč.

Tradiční bazary a RETRO bazary

Jednou za dva až tři měsíce pořádají Dobročinné obchody Sue Ryder tradiční bazar. Akce probíhá v divadelním sále Domova Sue Ryder a má své stálé příznivce. Ti vědí, že zde za 60 Kč (tolik stojí plný pytel oblečení) získají velice zajímavé „úlovky“. Jde o výprodej zboží z obchodů, kromě oblečení jsou zde k mání knihy v češtině i angličtině za 1 Kč!

V roce 2006 Obchody zahájily další tradici, zorganizovaly svůj první RETRO bazar. Pro velký úspěch se konal i v loňském prosinci. Tato akce je určena pro milovníky starých časů, mohou zde nakoupit užitné i umělecké předměty ze 60., 50. let i starší, vloni byla nabídka obohacena o oblečení a bižuterii ve stylu „retro“.

Podrobné informace o Domově Sue Ryder a jeho aktivitách najdete na www.sue-ryder.cz

informační leták v pdf [1,11 MB]

Do tohoto projektu se od prosince 2007 zapojili:

Pokud jste do projektu zapojili a nenašli jste své jméno, případně chcete mít napsaný u jména nick napište mi prosím na Dfejtkova@dari.cz.

Všem moc děkujeme!

PARTNEŘI PROJEKTU: